I. DEFINIȚII ȘI TERMENI

a. Prispa Noua – Societatea PRISPA NOUA STORE SRL, cu sediul social în loc. Oradea, str. Academician David Prodan, nr. 13D, ap.1, jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/348/2021, având Codul de identificare fiscală nr.  43722162.
Vânzător – Prispanoua


b. Site – www.prispanoua.ro


c. Cumpărător – orice persoană fizică/juridică sau orice entitate juridică care își face cont în Site și emite o Comandă.


e. Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.
f. Client – orice persoană fizică/persoană juridică care are sau obține acces la conținutul site-ului, prin orice mijloc de comunicare.
g. Bunuri – orice produs care urmează a fi furnizat de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Comenzii efectuate de către cel din urmă.
h. Comandă – un document în format electronic transmis de către Cumpărător Vânzătorului, prin care primul solicită ca al doilea să îi livreze anumite bunuri alese de către el din oferta Vânzătorului, dându-și, totodată, acordul să facă plata acestora; comanda reprezintă acțiunea Cumpărătorului de a accepta oferta de vânzare expusă de Vânzător pe site-ul său, ca urmare a plasării comenzii urnând a se încheia la distanță un contract de vânzare-cumpărare între cele două părți. 


i. Campanie de reduceri – acțiunea de a expune în scop comercial un număr de Bunuri, la prețuri reduse, pentru o perioadă de timp stabilită de Vânzător.


j. Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Utilizator/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri etc.).


k. Newsletter - mijloc de informare periodic, transmis exclusiv în format electronic, respectiv prin poșta electronică sau prin SMS asupra Bunurilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.


l. Conținutul cuprinde:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată în orice modalitate Cumpărătorului de către un angajat/colaborator al Vânzătorului;
 • informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător.

m. Drepturi de proprietate industrială – dreptul patrimonial și nepatrimonial asupra mărcii „Prispanoua”.


n. Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun de către Prispanoua, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.


o. Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor, așa cum sunt expuse de Vânzător pe Site și agreate de Cumpărător prin Comandă.

    

   II. CADRUL GENERAL

   2.1. Plasarea unei comenzi pe site-ul www.prispanoua.ro presupune exprimarea acordului Cumpărătorului cu privire la prezentul document intitulat „Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.prispanoua.ro”. De aceea, vă rugăm să citiți cu atenție informațiile cuprinse în acest document pentru a preîntâmpina eventuale consecințe nedorite.

   2.2. Informațiile furnizate către S.C. PRISPA NOUA STORE S.R.L. sunt folosite în scopul pentru care au fost introduse de către Cumpărător/Utilizator, respectiv pentru plasarea și livrarea comenzilor, conform legilor în vigoare. Crearea unui cont implică abonarea automată a Utilizatorului la mijloacele de promovare prin newsletter. Astfel, datele personale ale Cumpărătorilor vor fi prelucrate de către S.C. PRISPA NOUA STORE S.R.L. în scopul preluării comenzilor, iar de către firma de curierat și, eventual, furnizorii direcți ai Vânzătorului, în scopul livrării bunurilor comandate. Orice Utilizator sau Cumpărător are posibilitatea să solicite ștergerea datelor sale personale din baza de date a Vânzătorului și/sau dezabonarea de la newsletter accesând linkul „Dezabonare” existent în email-urile primite sau trimițând un e-mail la adresa: dpo@prispanoua.ro.

   2.3. Utilizatorul/Cumpărătorul întelege că trebuie sa furnizeze date personale corecte, în caz contrar asumându-și să despăgubească PRISPA NOUA pentru eventualele prejudicii suferite (cum ar fi, dar fără a se limita la cheltuielile efectuate cu livrarea la un destinatar necunoscut sau la o adresă inexistentă). Pentru schimbarea și/sau ștergerea  datelor personale, Utilizatorul/Cumpărătorul va putea accesa secțiunea “Date personale” din Site.

   2.4. Produsele comercializate prin intermediul site-ului www.prispanoua.ro sunt  noi, comercializate în ambalaj propriu, iar în momentul livrării sunt însoțite de certificat de calitate și/sau de garanție, instrucțiuni de montaj sau de întreținere, după caz.

   2.5. Toate prețurile afișate pe site sunt exprimate în LEI. S.C. PRISPA NOUA STORE S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile, discounturile, reducerile și promoțiile fără o notificare prealabilă.

   2.6. Comenzile online vor fi onorate în ordinea cronologică în care au fost înregistrate de către sistem. Plasarea unei comenzi nu implică rezervarea produsului/produselor comandat/comandate. O comandă care conține un produs cu statusul: „în  stoc” nu poate fi onorată în cazul în care pentru același produs a fost înregistrată o altă comandă înaintea ei, din punct de vedere cronologic, și ulterior confirmată, astfel stocul epuizându-se, nici chiar dacă prețul produsului respectiv a fost achitat integral de către Cumpărător. În acest caz, banii îi vor fi returnați Cumpărătorului în cel mai scurt timp.

   2.7. S.C. PRISPA NOUA STORE S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul, cât și structura site-ului în orice moment și fără vreun preaviz.

   2.8. Prețul produselor comandate, modalitatea de plată, termenul de plată și modalitatea de livrare  sunt specificate în comandă.  S.C. PRISPA NOUA STORE S.R.L. va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, pe care i-o va transmite Cumpărătorului în format electronic, prin e-mail.

   2.9. În cazul comenzilor de produse ce depășesc valoarea de 3000 lei, Vânzătorul va percepe un avans de 50% din prețul produselor, care se va achita, pe baza facturii proforme întocmite de Vânzător, în termen de 3 zile de la data plasării comenzii. În această situație, în factura finală va fi stornată suma achitată cu titlu de avans pe baza facturii proforma.

   2.10. În cazul în care un produs este listat cu un preț incorect sau cu informații incorecte din cauza unor erori tipografice sau erori în stabilirea prețurilor ori informațiilor despre produs primite de la furnizori, PRISPA NOUĂ își rezervă dreptul de a refuza să onoreze comanda plasată pentru produsul respectiv, procedând la anularea ei, chiar dacă contravaloarea produsului respectiv a fost achitată integral sau parțial. În acest caz, banii îi vor fi returnați Cumpărătorului în cel mai scurt timp.

   2.11. PRISPA NOUĂ își rezervă dreptul de refuza livrarea comenzilor plasate de clienții care au în istoricul comenzilor livrări refuzate sau care manifestă o conduită inadecvată în cadrul acțiunilor pe care le întreprind pe site-ul www.prispanoua.ro , conduită care poate vătăma drepturile și/sau interesele  S.C. PRISPA NOUA STORE SRL. În oricare dintre aceste cazuri, Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al S.C. PRISPA NOUA STORE SRL pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor menționate.

    

   III. PUBLICITATE

   3.1. Newsletterele sunt transmise Utilizatorilor de către PRISPA NOUĂ prin intermediul partenerilor specializați, astfel fiind asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor furnizate de către Utilizator.

   3.2. În momentul în care Clientul își creează un Cont pe Site, acesta acceptă automat abonarea sa la Newslettere. Acest acord emis de către Utilizator poate fi modificat în orice moment prin accesarea link-ului „Dezabonare” din email-urile primite de la PRISPA NOUĂ sau prin trimiterea unei solicitări în acest sens la adresa de email: dpo@prispanoua.ro.

   3.3. Renunțarea la primirea Newsletter-elor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru luarea la cunoștință a conținutului prezentului Document.

   3.4. Prispanoua.ro poate afișa, în paginile sale, reclame la produsele din oferta sa, precum și la produse ori servicii aparținând terților. Prin utilizarea www.prispanoua.ro și prin acceptarea Termenilor si Conditiilor de utilizare ale acestuia și a Politicii de confidențialitate, Utilizatorii își exprimă în mod direct acceptul de a fi destinatarii acestor comunicări cu caracter comercial.

    

   IV. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

   4.1. Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială din toate textele, imaginile, sunetul, software-ul și alte materiale afișate pe site-ul www.prispanoua.ro sunt proprietatea PRISPA NOUA STORE S.R.L. sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului respectiv.

   4.2. Utilizatorul are permisiunea de a parcurge această pagină de Internet și de a reproduce extrase prin tipărire, însa numai în scopuri informaționale, personale sau non-comerciale, și cu condiția ca, în toate aceste reproduceri să apară anunțul referitor la dreptul de autor aparținând PRISPA NOUĂ, sub forma: „Drept de autor © PRISPA NOUA STORE S.R.L. Toate drepturile rezervate.”. 

   4.3. Nicio reproducere sau parte a paginii de Internet www.prispanoua.ro nu poate fi vândută sau distribuită în scoputri comerciale, și nici nu poate fi modificată sau încorporată în nicio altă lucrare sau publicație, indiferent dacă acestea sunt pe suport de hârtie sau în format electronic, și nici nu pot fi transmise către nicio altă pagină de Internet. PRISPA NOUA nu acordă nicio altă licență și/sau niciun alt drept.

   4.4. Încălcarea de către Utilizator a prevederilor art. 4.1.-4.3. de mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

   4.5. În cazul în care Utilizatorul consideră că un anumit conținut aflat pe site-ul www.prispanoua.ro îi încalcă drepturile de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi personale, acesta este este rugat să trimită un email la adresa: contact@prispanoua.ro, în care să indice care îi sunt drepturile încălcate, astfel încât să le dea posibilitatea administratorilor paginii să actioneze în conformitate pentru înlaturarea respectivelor încălcări.

    

   V. ASPECTE GENERALE PRIVIND VÂNZAREA ONLINE

   5.1. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza telefonic sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” de pe Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

   5.2. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie prin înregistrarea comenzii efectuate de către Cumpărător, fiind, astfel, un contract încheiat la distanță, cu toate consecințele juridice care decurg din aceasta. Ulterior transmiterii comenzii, Cumpărătorul va primi o notificare de la Vânzător, cu rol de informare și confirmare, care, însă, nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic ( prin e-mail) sau telefonic.

   5.3. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul postei electronice și/sau SMS, a notificării de expediere a Comenzii

   5.4. PRISPA NOUĂ își rezervă dreptul de a limita accesul Utilizatorului la campaniile de marketing desfășurate (de a nu-l include în campania de promovare și fidelizare, de a-i permite să comande doar cu plata în avans etc.), precum și dreptul de a anula comenzile deja plasate în situația în care acesta, după caz: plasează, iar apoi refuză mai mult de 2 comenzi în sistemul de plată la livrare, anulează mai mult de 2 comenzi ulterior plasării lor sau modifică comenzile confirmate prin renunțarea la 50% dintre produse; folosește un limbaj tendențios în relația cu angajații PRISPA NOUĂ sau cu alți Utilizatori/Clienți ai PRISPA NOUĂ, încalcă dreptul de proprietate industrială etc.

   5.5. PRISPA NOUĂ poate refuza o comandă, după notificarea prealabilă adresată Clientului, în oricare dintre următoarele situații: invalidarea tranzacției online; neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului a tranzacției; furnizarea de date incomplete sau incorecte de către Client; producerea de prejudicii de orice natură societății PRISPA NOUĂ  și/sau partenerilor săi prin activitatea desfășurată de Client; alte motive justificate (cum ar fi, dar fără a se limita la: plasarea și renunțarea nejustificată la mai mult de 2 comenzi într-un interval de 6 luni).

   5.6. PRISPA NOUĂ poate afișa pe Site-ul www.prispanoua.ro Bunuri și/sau promoții comercializate/practicate de către aceasta sau de către oricare alt terț cu care are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

   5.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini, schițe, înregistrări video, descrieri și detalii tehnice etc.) nu reprezintă o obligație contractuală a Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

   5.8. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în LEI folosind informatiile furnizate de Cumpărător în momentul creării contului pe site sau al plasării comenzii, acesta asumându-și întreaga responsabilitate pentru corectitudinea informațiilor furnizate Vânzătorului, inclusiv posibilitatea de a-i fi imputate cheltuielile suportate de Vânzător în scopul onorării comenzii sale ce nu a putut fi livrată datorită furnizării de informații incorecte sau incomplete. 

   5.9. Facturile se emit astfel: pentru plățile efectuate anterior primirii produselor de către Cumpărător, Vânzătorul va emite factura de avans, iar pentru plățile efectuate la momentul primirii produselor, Vânzătorul va emite factura finală la momentul expedierii produselor către Client. Pentru corecții (anulări, retur) se emit facturi de storno. Toate facturile sunt emise și înregistrate automat și incluse în raportările fiscale. Nu se acceptă corecții, cu excepția acelor modificări ale facturilor efectuate prin metodele și la termenele legale. Facturile vor fi comunicate de Vânzător Cumpărătorului exclusiv în format electronic, prin e-mail.

   5.10. Plata produselor achiziționate prin intermediul serviciului se poate face atât online, cu cardul de debit, cu cardul pentru plăți în rate, prin transfer bancar, cât și la livrare, în numerar, către curier. 

   5.11. Comenzile nu pot fi modificate în cazul în care Clientul optează pentru plata online sau prin transfer bancar a contravalorii acestora.

   5.12. În cazul plăților online, Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de LEI. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

   5.13. În cazul plăților online, Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru incidente care provin din urma furturilor de credențiale/ parole/ accesări frauduloase ale contului Utilizatorilor.

    

   VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI PRISPA NOUĂ

   6.1. Vânzătorul îi va livra Cumpărătorului, în termen de 30 zile sau de cel mult 8 săptămâni de la data confirmării comenzii, bunurile selectate de acesta din urmă în comanda plasată pe site, bunuri care respectă specificațiile prezentate pe site. Termenul de livrare diferă în funcție de produsul comandat, iar data livrării îi va fi comunicată Cumpărătorului în momentul confirmării comenzii de către PRISPA NOUĂ.

   6.1.1. Informațiile prezentate pe site au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător fără o notificare prealabilă. Imaginile produselor prezentate pe site au caracter exemplificativ, astfel că pot exista diferențe între acestea și produs.

   6.1.2. Timpul de livrare al unei comenzi este comunicat expres Cumpărătorului la plasarea acesteia și este reprezentat de un număr de zile influentat de: termenul necesar pentru producția bunului și transportul acestuia de la furnizorul de marfă al PRISPA NOUĂ, timpii de procesare în centrul logistic al PRISPA NOUĂ, numărul de zile lucrătoare din lună, numărul produselor din comandă și timpii de procesare a fiecărui produs etc. Timpul total de livrare poate fi decalat de un produs cu perioadă mai lungă necesare pentru livrare, astfel că Cumpărătorul acceptă că prin cumularea a mai multe produse într-o singură comandă livrarea tuturor produselor poate fi decalată până la data cea mai îndepartată.

   6.1.3. În cazul în care produsul comandat va fi livrat cu depășirea termenului sus menționat, PRISPA NOUĂ va informa de îndata Cumpărătorul prin e-mail, oferindu-i două opțiuni: fie renunță (în scris) la comanda sau un anumit produs din comanda respectivă, fie acceptă noul termen de livrare propus. În eventualitatea în care plata a fost efectuată în avans, prealabil livrării, sumele plătite vor fi rambursate în totalitate Cumpărătorului în cel mai scurt timp de la data renunțării.

   6.3. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

   6.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile, discounturile, reducerile și promoțiile fără o notificare prealabilă.

   6.5. PRISPA NOUĂ poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

   6.6. PRISPA NOUĂ va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, pe care i-o va transmite Cumpărătorului în format electronic, prin e-mail, având totodată, dreptul de a încasa prețul Bunurilor livrate. În cazul comenzilor de produse ce depășesc valoarea de 3000 lei, se va proceda conform art. 2.9 de mai sus. 

   6.7. PRISPA NOUĂ are dreptul de a refuza să onoreze comanda plasată pentru un anumit produs în cazul în care produsul respectiv este listat cu un preț incorect sau cu informații incorecte din cauza unor erori tipografice sau erori în stabilirea prețurilor ori informațiilor despre produs primite de la furnizori; în acest caz, va anula comanda Cumpărătorului, chiar dacă contravaloarea produsului respectiv a fost achitată integral sau parțial de către acesta din urmă; suma achitată cu titlu de preț îi va fi returnată Cumpărătorului în cel mai scurt timp.

   6.8. PRISPA NOUĂ are dreptul de refuza livrarea comenzilor plasate de clienții care au în istoricul comenzilor livrări refuzate sau care manifestă o conduită inadecvată în cadrul acțiunilor pe care le întreprind pe site-ul www.prispanoua.ro , conduită care poate vătăma drepturile și/sau interesele  S.C. PRISPA NOUA STORE SRL.

   6.9. PRISPA NOUĂ are dreptul de a refuza o comandă, după notificarea prealabilă adresată Clientului, în oricare dintre următoarele situații: invalidarea tranzacției online; neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului a tranzacției; furnizarea de date incomplete sau incorecte de către Client; producerea de prejudicii de orice natură societății PRISPA NOUĂ  și/sau partenerilor săi prin activitatea desfășurată de Client; alte motive justificate (cum ar fi, dar fără a se limita la: plasarea și renunțarea nejustificată la mai mult de 2 comenzi într-un interval de 6 luni).

   6.10.  Vânzătorul are obligația de a-l garanta pe Cumpărător contra evicțiunii și viciilor ascunse ale bunurilor livrate.

    

   VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

   7.1. Limite ale utilizării site-ului www.prispanoua.ro 

   Accesarea acestui Site implică acordul Utilizatorului cu privire la folosirea acestui serviciu numai în scopuri legale. Aceasta înseamnă că Utilizatorul se obligă să:

   a) nu modifice, copieze, distribuie, transmită, afișeze, publice, reproducă, acorde licențe, creeze produse derivate, transfere sau vândă orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web;

   b) nu permită sau să nu autorizeze vreo terță persoană să folosească Site-ul pentru a transmite sau a receptiona materiale prohibite de orice legi sau dispoziții legale în vigoare, cu conținut obscen, amenințător, agresiv, defăimător, rasist etc;

   c) nu desfășoare și să nu permită desfășurarea activităților de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul "negarea serviciului" (Denial of Service); Utilizatorii care violează securitatea Site-ului, a sistemelor sau rețelelor serverelor pe care acesta este menținut pot fi trași la răspundere juridică civilă și penală.

   Accesând și utilizând acest Site, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul declară că este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze PRISPA NOUA STORE S.R.L. în justiție cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea Site-ului și a Internetului, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), cost, acțiune, proces, pretenție, stricăciune, prejudiciu, cheltuială (inclusiv cheltuieli de judecată) sau altă răspundere, suferită în vreun fel sau provocată direct sau indirect de Societate ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator/Client/Cumpărător a acestor termeni și condiții.

    

   7.2. Comanda

   7.2.1. Clientul/Utilizatorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda prin efectuarea plății prin una dintre modalitățile indicate expres (online – cu cardul de debit, cu cardul pentru plăți în rate, prin transfer bancar, sau la livrare - în numerar, către curier). Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în masura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi.

   7.2.2 Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. În caz contrar Cumpărătorul își asumă posibilitatea ca Vânzătorul să îi anuleze comanda ori să despăgubească PRISPA NOUA pentru eventualele prejudicii suferite (cum ar fi, dar fără a se limita la cheltuielile efectuate cu livrarea la un destinatar necunoscut sau la o adresă inexistentă). Cumpărătorul are dreptul să își schimbe și/sau să își șteargă datele personale, accesând secțiunea Date personale din Site.

   7.2.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze prin orice mijloc agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

   7.2.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri: neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, în cazul plății online;
   invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător, în cazul plății online; datele furnizate de către Cumpărător sunt incomplete și/sau incorecte, iar acest lucru poate fi depistat de către Vânzător anterior livrării comenzii.

   7.2.5. PRISPA NOUĂ va informa Clientul cu privire la stadiul în care se află comanda plasată prin trimiterea unui e-mail de informare la adresa indicată de acesta. În e-mail-ul de notificare cu privire la finalizarea comenzii, Vânzătorul îi va comunica Cumpărătorului Factura aferentă comenzii procesate și finalizate, aceasta putând fi descarcată în format .pdf din contul de Utilizator.

   7.3. În momentul livrării bunului/bunurilor de către Curier, Cumpărătorul are posibilitatea de a prelua coletul sau de a refuza ridicarea lui. Refuzând mai mult de 2 livrări în decursul unei perioade de 6 luni, Cumpărătorul își asumă posibilitatea de a-și pierde contul de Utilizator de pe site-ul www.prispanoua.ro sau de a-i fi anulate comenzile plasate ulterior, conform art. 2.11. și 4.6. de mai sus.   

   7.4. În situația în care, în momentul preluării coletului, Cumpărătorul constată că există diferențe între numărul de produse comandate (așa cum se poate constata în Comanda ce poate fi accesată în secțiunea "Contul meu" din Site) și continutul coletului, are obligatia de a notifica Vânzătorul în termen de cel mult 24 de ore de la receptia coletului, telefonic sau prin e-mail, transmițând dovezile aferente (fotografii, explicații etc).

   7.5. Cumpărătorul are dreptul de a solicita retragerea din Contract în următoarele condiții:

   7.5.1. Cumpărătorul poate anula comanda în orice moment anterior celui în care primește de la Vânzător confirmarea comenzii, fără nicio consecință și fără a i se percepe vreun cost. Excepție de la această posibilitate o constituie situația în care, cu ocazia plasării comenzii, Cumpărătorului i s-a solicitat plata unui avans în cuantum de 50% din valoarea comenzii, în condițiile art.  2.9. de mai sus. În acest caz, prin retragerea din contract, Cumpărătorul va pierde avansul achitat, ne având dreptul să solicite rambursarea lui. 

   7.5.2. În cazul retragerii din contract, Cumpărătorul trebuie să returneze și eventualele cadouri pe care le-a primit pentru comanda respectivă. 

   7.5.3. Unele dintre produse beneficiază de anumite discounturi/bonusuri în momentul în care sunt achiziționate  în cadrul aceleeași comenzi împreună cu un alt produs. Aceste discounturi se pot vedea și în confirmarea de comanda primită de către client și se distribuie valoric pe coșul de produse inclus în promoție. Promoția este valabilă doar dacă Cumpărătorul păstrează comanda cu pachetul de produse alese inițial. Dacă renunță la unul dintre produsele din pachet, promoția nu se mai pastrează și reducerea aplicată se anulează. Produsul pentru care Cumpărătorul își păstrează opțiunea de comandă revine la prețul integral, urmând ca acesta să fie prețul achitat în momentul onorării comenzii. Prin urmare, în situația retragerii din contract, suma care urmează a fi înapoiată Cumpărătorului este egală cu diferența dintre valoarea achitată de către acesta și prețul inițial al produselor păstrate (fără reducerea aplicată pentru cumul de produse).

   7.5.4. În cazul în care Comanda la care Cumpărătorul renunță este achitată, Vânzătorul îi va rambursa suma plătită în termen de 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract, cu excepția prevăzută la art. 6.4.1. de mai sus. Suma va fi returnată în contul bancar oferit de către client în formularul de returnare sau în una dintre următoarele modalități: prin restituire în contul din care a fost efectuată plata – în cazul în care plata a fost efectuată online, cu card, prin virament bancar – în cazul în care plata a fost efectuată cu OP/ramburs/iTransfer/ Card bancar.

   7.5.5. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate.

    

   7.6. Cumpărătorul va fi informat de către Vânzător în situația în care un produs comandat nu îi va putea fi livrat, acesta având libertatea de a rezilia contractul prin anularea comenzii. În această situație, Vânzătorul îi va returna Cumpărătorului contravaloarea produsului în termen de 7 (șapte) zile de la data la care acesta din urmă și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului, în contul bancar, conform art. 5.4.3. de mai sus.

    

   7.7. Acceptarea

   7.7.1. La primirea coletului de la curier, Cumpărătorul are obligația de a verifica ambalajul să nu fie rupt, să nu prezinte urme de zgârieturi, lovituri. În cazul în care produsul  prezintă urme de manipulare defectuoasă, Cumpărătorul îl poate refuza, încheind un proces-verbal cu reprezentantul firmei de curierat, proces-verbal în care să se constate livrarea cu ambalaj deteriorat sau să se refuze primirea.

   7.7.2. Acceptarea va fi facută atunci când bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că produsele livrate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, poate notifica Vânzătorul cu privire la acest fapt în termen de 24 de ore de la primirea coletului. După primirea unei astfel de notificări, Vânzătorul va depune diligențele necesare pentru aducerea la standardele de conformitate a bunurilor ori la înlocuirea lor, iar dacă acest lucru nu este posibil, Cumpărătorul va avea libertatea de a  returna bunurile, în termen de 14 zile de la ridicarea lor de la curier, urmând să îi fie restituit prețul achitat în cel mai scurt timp. 

   7.7.3. În cazul produselor care au afișată în pagina de produs opțiunea “deschidere colet la livrare”, este obligatorie verificarea completă a produselor în momentul livrării. Pentru aceste produse, semnarea documentelor de transport implică acceptarea acestora și a calității lor. Orice reclamații ulterioare cu privire la eventuale deteriorări ale produselor datorită transportului nu vor fi luate în seamă.

   7.7.4. De asemenea, în cazul în care există diferențe între numărul de produse comandate (așa cum se poate constata în Comanda ce poate fi accesată în secțiunea "Contul meu" din Site) și continutul coletului, Cumpărătorul are obligatia de a notifica Vânzătorul în termen de cel mult 24 de ore de la receptia coletului, telefonic sau prin e-mail, transmițând dovezile aferente (fotografii, explicații etc).

   7.7.5. Cumpărătorul are obligația să sesizeze în scris PRISPA NOUĂ cu privire la orice defectare a bunurilor sau lipsă a componentelor acestora în termen de maxim 5 zile de la recepționarea produselor. În momentul în care Cumpărătorul recepționează produsul, acesta are obligația să verifice integritatea ambalajului coletului în prezența agentului de curierat. Dacă coletul este deteriorat la livrare, el are obligația de a refuza primirea acestuia și de a specifica în comentariile procesului-verbal încheiat cu agentul firmei de curierat starea coletului în momentul livrarii.

   7.7.6. Cumpărătorul are obligația să verifice integritatea fiecărei componente a bunului înainte de asamblare și să nu asambleze produsul în cazul în care constată defecte ale produsului sau elementelor din produs. Asamblarea produsului în aceste condiții, atrage după sine pierderea garanției.

    

   VIII. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

   8.1. Proprietatea asupra Bunurilor achiziționate de Cumpărător de pe site-ul www.prispanoua.ro îi va fi transferată acestuia la momentul livrării lor în locația indicată în comandă (dovada livrării fiind constituită de semnătura de primire a documentului de transport furnizat de curier).

    

   IX. GARANȚIA PRODUSELOR

     9.1. Toate produsele comercializate pe site-ul www.prispanoua.ro, beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalaj propriu și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. Unele dintre produse pot fi trecute în categoria de produse resigilate, în pagina de prezentare a fiecărui produs fiind trecut explicit motivul resigilării produsului.

   9.2. Toate produsele vândute și livrate de PRISPA NOUĂ sunt însoțite de certificatele de garanție emise de producătorii acestora. Certificatul de garanție conține condițiile de acordare a garanției.

   9.3. Cumpărătorul are obligația de a păstra certificatul de garanție și factura fiscală. În cazul apariției unei defecțiuni, conform Legii nr. 449/2003, certificatul de garanție este singurul document care atestă dreptul la garanție și care va fi prezentat împreună cu factura fiscală și dovada plății (chitanța, bon fiscal etc.). Pierderea certificatului de garanție determină anularea garanției Bunului achiziționat de pe site-ul www.prispanoua.ro.

   9.4. Condițiile de acordare a garanției respectă dispozițiile legale cuprinse în O.G. nr. 21/1992, Legea nr. 449/2003 și O.G. nr. 174/2008.

   9.5. Garanția nu va produce efecte în următoarele situații, indiferent de categoria de bunuri:

   a) Cumpărătorul a procedat la asamblarea produsului în ciuda faptului că o anumită componentă a acestuia sau chiar produsul în sine era deteriorat; 
   b) Cumpărătorul a desfăcut ambalajele în care i-a fost livrat produsul folosind obiecte tăioase sau dure care au determinat deteriorarea lui;
   c) Cumpărătorul a tăiat sau zgâriat materialele din care este confecționat bunul ori componentele sale;
   d) Cumpărătorul a aplicat pe produs substanțe abrazive sau dezinfectante ori de curățare care conțin acizi, care au determinat deteriorarea lui;
   e) Produsul a fost folosit sau păstrat în medii umede sau cu variații de temperatură;
   f) În alte cazuri în care deteriorarea produsului se datorează acțiunilor sau inacțiunilor Cumpărătorului.

    9.6. Sesizarea cumpărătorului privind necesitatea aplicării garanției se va soluționa în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii ei de către Vânzător.

     

    X. RETURNAREA BUNURILOR ACHIZIȚIONATE DE PE SITE-UL WWW.PRISPANOUA.RO

    10.1. Prin efectuarea unei Comenzi pe site-ul www.prispanoua.ro, Cumpărătorul înțelege faptul că multe dintre produsele comercializate de PRISPA NOUĂ sunt produse handmade sau unicat, astfel că este posibil ca bunul livrat Cumpărătorului să nu fie identic cu produsele din imaginile prezentate pe site. Vânzătorul, însă, garantează faptul că produsul livrat Cumpărătorului va fi confecționat din aceleași materiale, că va avea aceeași culoare (nuanțele aceleași culori putând fi însă diferite datorită variațiilor de lumină sau a materiei prime provenind din stocuri diferite) și că va avea aceleași dimensiuni ca și produsele afișate pe site, cu o marjă de toleranță de +/-5%.

    10.2. Cumpărătorul are dreptul de a returna bunurile achiziționate de la PRISPA NOUĂ, fără a fi nevoit să justifice decizia de returnare și fără a suporta alte costuri decât costurile directe de returnare a produselor, în termen de 14 zile calendaristice de la data la care a intrat în posesia fizică a acestora ridicându-le de la curier, conform art 9 din O.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.  

    10.2.1. În situația în care produsul returnat prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, urme de montaj, zgârieturi, ciobituri, lovituri, şocuri mecanice, este murdar sau are feroneria lipsă, Vânzătorul va avea dreptul de a-i percepe Cumpărătorului o taxă pentru a acoperi defectele aduse produsului, defecte care îi reduc valoarea și, implicit, posibilitatea de a fi re-comercializat.

    10.2.2. Dacă produsul returnat este într-o stare ce nu îi permite Vânzătorului re-comercializarea lui, acesta din urmă are dreptul de a refuza returul și, implicit, produsul, și de a refuza rambursarea prețului plătit de Cumpărător. 

      10.3. Cumpărătorul are dreptul de a returna bunurile achiziționate de la PRISPA NOUĂ, fără a fi nevoit să suporte costuri de transport, în situația în care bunul livrat a ajuns la acesta deteriorat din cauza ambalării lui necorespunzătoare de către expeditor sau în cazul în care bunul prezintă defecte de fabricație.  Într-o astfel de situație, Cumpărătorul îi va transmite Vânzătorului o sesizare scrisă, însoțită de dovezi (fotografii, înregistrări video etc), în termen de 5 zile de la primirea coletului. Dacă produsul returnat prezintă orice alte defecte în afară de cele sesizate în formularul de retur (exemplu: are pete, prezintă urme de montaj, uzură sau folosire excesivă, zgarieturi, ciobituri, lovituri, şocuri mecanice, este murdar sau are feroneria lipsă), Vânzătorul va avea dreptul de a percepe o taxă pentru a acoperi defectele suplimentare aduse produsului. 

    10.4. În situația în care deteriorarea bunului este vizibilă la momentul preluării coletului, Cumpărătorul are obligația de a încheia un proces-verbal cu reprezentantul firmei de curierat în care să se constate livrarea cu ambalaj deteriorat sau să se refuze primirea. În situația în care Cumpărătorul acceptă să preia coletul în ciuda deteriorării vizibile a bunului livrat, acesta își asumă starea bunului, ne mai având dreptul de a-l returna ulterior.

    10.5. Costurile de returnare a produselor, atunci când astfel de costuri sunt aplicabile, sunt reprezentate exclusiv de taxele de livrare/transport percepute de firma de curierat agreată de Vânzător (a cărei identitate îi va fi comunicată Cumpărătorului după ce acesta își va fi manifestat intenția de retur). Vânzătorul nu percepe costuri suplimentare pentru retur.

    10.6. Produsele trebuie returnate la adresa menționată în AWB-ul primit de Cumpărător în momentul livrării comenzii sale, în starea de produse noi și însoțite de toate accesoriile (inclusiv feroneria), documentele originale (bon fiscal, fişă tehnică, manual de utilizare, certificat de garanţie), bine ambalate şi protejate la transport. În situația în care Cumpărătorul nu mai deține AWB-ul primit la recepția coletului și nu cunoaște adresa menționată în cuprinsul acestuia, va lua legătura cu Vânzătorul solicitând să i se comunice adresa la care trebuie să trimită returul.

    10.7. Dacă produsul returnat este deteriorat, are pete, prezintă urme de montaj, uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, şocuri mecanice, este murdar sau are feroneria lipsă și nu poate fi revândut ca și produs nou, Vânzătorul îi va percepe Cumpărătorului o taxă pentru a acoperi diferenţa de preț dintre un produs nou și un produs deja utilizat.

    10.8. Vânzătorul îi va rambursa Cumpărătorului prețul plătit de acesta pentru bunul returnat în termen 14 zile de la data recepției bunului returnat de către Vânzător sau de către Furnizorul Vânzătorului, cu excepția prevăzută de art. 9.9. Suma de bani va fi virată în contul bancar indicat de către Cumpărător în formularul de returnare. În cazul achizițiilor făcute în rate cu unul din cardurile de cumpărături ale băncilor partenere, rambursarea banilor se va face exclusiv pe cardul cu care s-a efectuat achiziţia în rate a produselor.

    10.9. Produsele oferite cadou la cumpărarea bunului returnat trebuie să fie returnate, în aceleași condiţii de produs nou, ca și bunul returnat. În caz contrar, vor fi facturate la preţul afişat pe site, iar valoarea lor va fi reținută din diferența care trebuie rambursată.

    10.10. Produsele ale căror defecte sunt constatate după o perioadă de timp mai mare decât termenul de returnare afişat în pagina de prezentare a produsului, nu mai pot fi returnate. În această situaţie, defectele semnalate vor fi soluţionate în conformitate cu termenii şi condiţiile înscrise în Certificatul de Garanție al produselor.

    10.11. Nu constituie defecte ale produselor nemulțumirile Cumpărătorului legate de aspect, culoare sau textura materialului.

    10.12. Responsabilitatea privind integritatea produselor pe durata transportului lor retur îi aparține Cumpărătorului. Cumpărătorul este responsabil doar în ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor, conform articolului 14 alineatul 3 din OUG nr. 34/2014. La recepția produsului returnat, Vânzătorul va întocmi un proces verbal de constatare și va realiza fotografii pentru a putea face dovada diminuării valorii produselor (dacă este cazul).

    10.13. În scopul protejării produselor returnate, Vânzătorul recomandă ambalarea acestora în cutii de carton și protejarea suplimentară a acestora la exterior în folie cu bule. Peste folie, ca măsură suplimentară de protecție, este indicată aplicarea benzii adezive pentru ambalaj– scotch. În situația produselor fragile, Vânzătorul îi va pune la dispoziție Cumpărătorului, la cererea acestuia din urmă, instrucțiuni specifice de ambalare.

     

    XI. CONFIDENȚIALITATE ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

    11.1 PRISPA NOUĂ respectă drepturile conferite persoanelor fizice de Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) și de legislația aplicabilă pe teritoriul României în materia protecției datelor cu caracter personal.

    11.2. PRISPA NOUĂ are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Clienții/Utilizatorii/Cumpărătorii săi Scopurile colectării datelor sunt: încheierea și executarea efectivă a contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Cumpărătorul, îndeplinirea obligațiilor legale ale societății în ceea ce privește desfășurarea activităților ce fac obiectul contractului, reclama, marketing-ul și publicitatea. Cumpărătorii au obligația de a furniza datele necesare pentru comunicările comerciale, livrarea produselor și emiterea documentelor fiscale, refuzul comunicării lor determinând imposibilitatea Vânzătorului de a-i livra produsele comandate.

    11.3. PRISPA NOUĂ prelucrează următoarele date cu caracter personal ale Utilizatorilor/Cumpărătorilor: 1)persoane fizice: nume și prenume, CNP, seria și  numărul cărții de identitate, domiciliul (pentru facturare și livrare), numărul de telefon, semnătura;  2) persoane juridice: nume și prenume reprezentant/împuternicit/delegat, semnătura. Aceste date vor fi destinate utilizării de către societate numai în scopurile menționate la art. 10.2. PRISPA NOUĂ nu stochează datele de card ale Cumpărătorilor, plățile online derulându-se prin intermediul procesatorului de plăți Stripe.

    11.4. PRISPA NOUĂ poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranță și ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare. Din categoria acestor companii cărora PRISPA NOUĂ le poate furniza datele cu caracter personal ale Clienților săi fac parte: furnizori de servicii de curierat,  furnizorii de servicii de plată/bancare sau furnizorii produselor comercializate pe site-ul www.prispanoua.ro

    11.5. PRISPA NOUĂ garantează securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de către Clienți/Utilizatori/Cumpărători, stocate în sistemul său informatic. Aceste date vor putea fi folosite astfel:

    11.5.1. De către PRISPA NOUĂ – pentru a facilita accesul Clientului la serviciile PRISPA NOUĂ:

    a) crearea și administrarea Contului în cadrul platformei prispanoua.ro ;
    b) validarea, expedierea și facturarea comenzilor către Cumpărător;
    c) ulterior validării comenzii, pentru transmiterea de informații privind produsele, perioadele de livrare, anulări sau alte probleme de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la produsele achiziționate de către Cumpărător;
    d) returnarea produselor conform prevederilor legale;
    e) asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările cu privire la comenzi sau la produsele comercializate. Aceste servicii pot include trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format electronic, telefonic sau prin poștă;
    f) scopuri statistice, fără ca drepturile și libertățile fundamentale ale Clientului/Utilizatorului/Cumpărătorului să fie afectate;
    h) îmbunătățirea serviciilor PRISPA NOUĂ și scopuri de marketing.

     11.5.2. De către firma de curierat agreată de către Vânzător și de către furnizorii direcți ai Vânzătorului – în scopul livrării bunurilor comandate și al preluării retururilor efectuate de către Cumpărător:

     a) expedierea și/sau livrarea comenzilor către Cumpărător;
     b) returnarea produselor.

       

      11.6. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe toată durata contractuală, de la plasarea comenzii și până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor legale de prescripție și/sau de arhivare, respectiv numai pe durata necesară respectării obligațiilor legale ale societății sau a împuterniciților acesteia.

      11.7. Orice Utilizator sau Cumpărător are dreptul și libertatea de a solicita modificarea sau ștergerea datelor sale personale din baza de date a Vânzătorului și/sau dezabonarea de la Newslettere accesând linkul „Dezabonare” existent în email-urile primite sau trimițând un e-mail la adresa: dpo@prispanoua.ro.

      11.8. Prin citirea prezentului document, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul ia la cunoștință, iar prin plasarea unei comenzi Cumpărătorul confirmă că a fost informat cu privire la faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

       

      XII. FORȚA MAJORĂ

      12.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – totală sau parţială – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este aceasta definită de lege.

      12.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de maxim 5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

      12.3. Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract. 

       

      XIII. LEGEA APLICABILĂ. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

      13.1. Prezentul Contract este guvernat de legea română.

      13.2. În cazul în care eventualele neînţelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabilă, părţile convin să se adreseze instanţelor judecătoreşti de la sediul Vânzătorului.